The Flame Has Been IGNITE’d

To Arise From The Ashes To Shine Brighter Into A New Tomorrow — A CS:GO Roster Announcement

English version below

Som en glød i den mørke nat, genopstår en dansk organisation med et nyt førstehold til deres CS:GO afdeling.

Ignite har været et prominent navn i den danske CS:GO scene siden opstarten i December 2017, som har set tidligere spillere som kiR, Lucky1 og Nodios.

Holdet bliver ledt af den tidligere Copenhagen Games vinder og erfarne In-Game Leader i Peter “Inzta” Kragelund, der står i spidsen for et lineup som har en gennemsnitsalder på 20,4.

Denne sæson skal Ignites mandskab kæmpe med i ESEA Main og Dust2.dk 1. Division. Målet for holdet på kort sigt er at rykke op i ESEA Advanced og Elgigant Ligaen. Her uddyber Ignite’s Head Coach:

“Vi starter i 1. division i den danske liga, hvilket ikke gør os det store. Vi har indspilnings sæson både i dansk og internationalt regi, så at starte lavere vil være godt for drengenes selvtillid og det vil ikke øge vores pres på at vi skal præstere, da vi uden tvivl rykker op i Elgiganten Ligaen den kommende sæson. Vi kommer til at have en gennemarbejdet map pool når vi skal lege med de større hold og skal ikke til at opbygge den først. Det tror jeg bliver en stor fordel for os i det lange løb. Internationalt starter vi i ESEA Main, hvor vores klare mål er at ramme ESEA Advanced. Vi fortsætter med at opbygge vores map pool så den er klar til sæsonstart, og så finpudser vi løbende.” — Nicklas “Creakz” Johansen, Head Coach

Udover Creakz har Ignite også Alexander “nopze” Kobberø som Sportsdirektør og Morten “Krez” Møller som Team Supervisor. Disse er hovederne som står til ansvar for Ignite’s CS:GO afdeling.

Med dette sagt er Ignite klar til at præsentere deres nye lineup:
🇩🇰 Peter “Inzta” Kragelund (IGL)
🇩🇰 Oliver “fakeZ” Holsted (AWPer)
🇩🇰 Nicklas “Jarko” Rasmussen (Riffler)
🇩🇰 Anton “Anlelele” Huynh (Riffler)
🇩🇰 Marcus “ch0zen” Reisz (Riffler)

Like an ember in the dark night, reignites a danish organization with a new first team for their CS:GO division.

Ignite has been a prominent name in the danish CS:GO landscape since its founding in December of 2017, which has earlier presented players such as kiR, Lucky1 and Nodios.

The team will be lead by former Copenhagen Games winner and experienced In-Game Leader Peter “Inzta” Kragelund, who will captain the team with an average age of 20,4.

In the upcoming season Ignite is competing in ESEA Main and Dust2.dk’s 1st Division. The short term goal for the team is to move up to ESEA Advanced and Elgigant Ligaen. This is expanded upon by the Head Coach of the team:

“We are starting in the 1st division in the danish league, which we don’t mind. We have an inaugural season in both danish and international leagues, starting lower will help the boys and their self confidence, which won’t add pressure when we face the bigger teams, when we without a doubt move up to Elgiganten Ligaen the following season. We will have a finished map pool when we are to play the better teams instead of working on the map pool when facing them. I think it will be a significant advantage for us on long term. Internationally we start in ESEA Main, where our clear goals are to reach Advanced. We continue to widen our map pool so its ready for season start and make adjustments along the way”

Besides Creakz, Ignite has Alexander “nopze” Kobberø as Sports Director and Morten “Krez” Møller as Team Supervisor. These are the people behind Ignite’s CS:GO division.

With that said Ignite are proud to announce their new lineup:
🇩🇰 Peter “Inzta” Kragelund (IGL)
🇩🇰 Oliver “fakeZ” Holsted (AWPer)
🇩🇰 Nicklas “Jarko” Rasmussen (Riffler)
🇩🇰 Anton “Anlelele” Huynh (Riffler)
🇩🇰 Marcus “ch0zen” Reisz (Riffler)

Written by

Aspiring esports journalist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store